Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in: bg es it lv pl ro sk en fb

Experiences

Homepage > Experiences > Teachers Experiences

TEACHERS EXPERIENCES FORM

Title of the Experience
We learn the mechanisms of wastewater treatment
Name of the teacher
Katarzyna Karpowicz
Country where it took place
Poland
School typology
Lower Secondary School
Thematic Area
Biology
Experience typology
Extracurricular activity
Type of contact
Direct
Description of the Experience
Problemem dla uczniów jest zrozumienie sposobów i mechanizmów oczyszczania ścieków. Realizując to zagadnienie zabieram młodzież na lekcję w terenie do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Zwiedzanie oczyszczalni zawsze rozpoczyna się od projekcji filmu obejmującego historię oczyszczania ścieków w naszym regionie. Następnie uczniowie zostają oprowadzeni po obiekcie i dokładnie zapoznani z mechanicznymi, biologicznymi i chemicznymi metodami oczyszczania ścieków. Pracownik zakładu wyjaśnia także młodzieży, co dzieje się z osadami otrzymywanymi w procesie oczyszczania.
Uczniów zawsze ciekawi spacer po oczyszczalni, mogą oni zobaczyć pracę wielu urządzeń np: pomp, piaskowników, krat czy komór osadu czynnego. Ponadto młodzież na własne oczy może przekonać się, jak wiele różnych przedmiotów znajduje się w ściekach i dlaczego nie powinno się ich wrzucać do sedesu.
Lekcja w terenie przynosi bardzo dobry efekt, uczniowie na długo zapamiętują taką wycieczkę, każdy z uczestników lekcji potrafi potem wymienić metody oczyszczania ścieków i opowiedzieć o pracy oczyszczalni. Młodzież w trakcie takich zajęć nie jest znudzona. Elementem, który stanowi dodatkową atrakcję dla uczniów jest fakt, że prowadzone są one przez pracownika oczyszczalni, a nie znów przez uczącego w danym oddziale nauczyciela.

Comments on this Teachers Experience

In order to post a comment it is compulsory to be logged in.

News

Dissemination Seminar in Florence

31 October 2015 The seminar has been held in ITIS “A. Meucci” one of the schools involved within Goerudio project activities. Its main aim was to promote the results of the project toward a broad sample of stakeholders even overcrossing the number of people directly involved in the production of project outcomes. This purpose has been totally achieved especially thanks to the participation of students and teachers coming from different schools or from other classes instead of those ones directly involved within the project activities.